Przejdź do treści

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy można anulować rezerwację?
Z rezerwacji można zrezygnować, ale przedpłata nie podlega zwrotowi.

Czy na stronie podane są ceny za cały apartament, czy za jedną osobę?
Ceny podane są za apartament, natomiast do każdego apartamentu przypisana jest maksymalna ilość osób.

Czy na czas pobytu zapewniane są ręczniki i pościel?
Bielizna pościelowa jest zawarta w cenie apartamentu. Apartamentów nie wyposażamy w ręczniki.


Czy do pobytu doliczna jest opłata za sprzątanie końcowe?

Do każdego pobytu doliczana jest jednorazowa opłata za sprzątanie apartamentu w wysokości 100,00zł (w zależności od wielkości apartamentu)
Z opłaty zwolnieni są Goście dokonujący rezerwacji apartamentu na min. 7 dób noclegowych.

Jakie są godziny zakwaterowania i wykwaterowania?
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00
Zakwaterowanie w godzinach:     15:00
20:00
20:00
22:00 dodatkowy koszt 20,00 pln
22:00
01:00 dodatkowy koszt 40,00 pln
01:00
04:00 dodatkowy koszt 60,00 pln
(w przypadku chęci zakwaterowania w innych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy)
Wykwaterowanie w godzinach:    08:00
11:00
(w przypadku chęci zakwaterowania w innych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy)

Jak wygląda zakwaterowanie i wykwaterowanie?

Dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu przekazania przewidywalnej godziny przyjazdu. Zameldowanie odbywa się bezpośrednio na terenie osiedla, gdzie zlokalizowany jest zarezerwowany obiekt.

W czasie zakwaterowania zostaną Państwo poproszeni o:

  • ukazanie dowodu osobistego,

  • dopłacenie pozostałej kwoty za pobyt,

  • podpisanie protokołu Formularza Pobytu


Dzień przed wyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia godziny opuszczenia apartamentu.

Numer telefonu: +48 510 083 941


W jaki sposób należy dokonać zapłaty za pobyt?
Płatność za pobyt uiszczana jest przy przyjeździe w momencie odbioru kluczy od apartamentu. Płatność odbywa się w formie gotówkowej.

Czy można skrócić pobyt po przyjeździe do apartamentu?
Oczywiście, Gość może opuścić apartament przed planowanym terminem wyjazdu, ale nie istnieje możliwość zwrotu kosztów.

Ile osób może przebywać w apartamencie?

Maksymalna liczba osób podana jest w specyfikacji apartamentu na stronie wybranego apartamentu. Podawana jest również przy dokonywaniu rezerwacji. Liczba ta nie jest jednoznaczna z ilością pokoi w apartamencie

  
REZERWACJA APARTAMENTU ORAZ PŁATNOŚĆ
Aktualna oferta Firmy znajduje się na stronie internetowej www.
www.nocowanienawydmie.pl

Każdy klient dokonuje wyboru i WSTĘPNEJ REZERWACJI apartamentu poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wypełnienie stosownego formularza rezerwacyjnego na stronie www.nocowanienawydmie.pl. W wyjątkowych okolicznościach rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu dostępny na w/w stronach www.
Po wysłaniu wiadomości e-mail lub wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, w ciągu 24h zostanie wysłany pocztą mailową FORMULARZ REZERWACYJNY stanowiący potwierdzenie wstępnej rezerwacji, który zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące uzgodnionego apartamentu, terminu rezerwacji, ceny oraz rozliczenia pobytu. Na jego podstawie zobowiązani są Państwo do wpłacenia zadatku w wysokości podanej w formularzu na podane w nim konto bankowe.
Po dokonaniu płatności zadatku na podane w formularzu konto bankowe, wysłane zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznejPOTWIERDZENIE DOKONANIA REZERWACJI (REZERWACJA KOŃCOWA).
W przypadku, gdy otrzymamy wcześniej zadatek od innego klienta, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o odwołaniu wstępnej rezerwacji oraz zaproponowane zostaną alternatywne apartamenty lub inne dostępne terminy w danym apartamencie.
W przypadku, gdy nie odpowiada Państwu alternatywny apartament lub inny termin pobytu, zadatek zostaje niezwłocznie zwrócony na konto, z którego został wysłany lub na inne konto wskazane przez Klienta.
Pozostałą opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy od naszego przedstawiciela na osiedlu. Nie akceptujemy płatności kartą.
W przypadku chęci skrócenia pobytu, należy stosowną informację przesłać e-mailem ze wskazaniem nowego terminu pobytu. Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną Państwo poinformowani, czy zmiana terminu pobytu jest możliwa. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani e-mailem wraz z otrzymaniem poprawionego formularza rezerwacyjnego. W razie negatywnego rozpatrzenia Państwa prośby w mocy pozostanie dotychczas dokonana rezerwacja.
W przypadku chęci anulowania pobytu, należy stosowną informację przesłać e-mailem. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. WAŻNE! O PRZYZNANIU PEŁNEJ REZERWACJI DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁACONYCH ZADATKÓW!
ZAMELDOWANIE
Doba pobytu rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00, a kończy w ostatnim dniu pobytu o godzinie 11:00.
Nasz personel będzie na Państwa oczekiwał w apartamencie o określonej godzinie, pokaże i objaśni funkcjonowanie całego wyposażenia na podstawie spisu z inwentarza . Następnie zobowiązani są Państwo do zapłacenia pozostałej ceny za cały okres pobytu (w gotówce) oraz odbioru kluczy od apartamentu. Odbiór kluczy oznacza akceptację dla warunków zastanych w apartamencie.
Zakwaterowanie w naszych apartamentach możliwe jest w godzinach 15:00-20:00. W przypadku chęci zakwaterowania po godzinie 20:00 prosimy o zgłoszenie tego faktu u naszego przedstawiciela.
Za przyjazd poza godzinami zakwaterowania pobierane są opłaty dodatkowe:
20:00-22:00
dodatkowy koszt 20,00PLN
22:00-01:00
dodatkowy koszt 40,00PLN
01:00-04:00
dodatkowy koszt 60,00PLN
Opuszczenie apartamentu przez naszych gości powinno nastąpić w ostatnim dniu pobytu w godzinach 08:00-11:00 rano. Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie kluczy do naszego przedstawiciela, który dokona odbioru apartamentu. Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 11:00 w dniu zakończenia pobytu) gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100PLN.
ZAMELDOWANIE
Doba pobytu rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00, a kończy w ostatnim dniu pobytu o godzinie 11:00.
Nasz personel będzie na Państwa oczekiwał w apartamencie o określonej godzinie, pokaże i objaśni funkcjonowanie całego wyposażenia na podstawie spisu z inwentarza . Następnie zobowiązani są Państwo do zapłacenia pozostałej ceny za cały okres pobytu (w gotówce) oraz odbioru kluczy od apartamentu. Odbiór kluczy oznacza akceptację dla warunków zastanych w apartamencie.
Zakwaterowanie w naszych apartamentach możliwe jest w godzinach 15:00-20:00. W przypadku chęci zakwaterowania po godzinie 20:00 prosimy o zgłoszenie tego faktu u naszego przedstawiciela.
Za przyjazd poza godzinami zakwaterowania pobierane są opłaty dodatkowe:
20:00-22:00
dodatkowy koszt 20,00PLN
22:00-01:00
dodatkowy koszt 40,00PLN
01:00-04:00
dodatkowy koszt 60,00PLN
Opuszczenie apartamentu przez naszych gości powinno nastąpić w ostatnim dniu pobytu w godzinach 08:00-11:00 rano. Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie kluczy do naszego przedstawiciela, który dokona odbioru apartamentu. Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 11:00 w dniu zakończenia pobytu) gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100PLN.
WYPOSAŻENIE I CZYSTOŚĆ APARTAMENTU
Dokładamy wszelkich starań, żeby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem danego apartamentu na stronie www.nocowanienawydmie.pl.
Wszelkie zastrzeżenia co do czystości apartamentu należy zgłosić u naszego przedstawiciela bezpośrednio po wynajęciu apartamentu, najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy do apartamentu. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do usunięcia przyczyny tego zgłoszenia. Brak zgłoszenia w w/w czasie zostaje uznane za przyjęcie apartamentu bez uwag.
Wszelki zastrzeżenia co do wyposażenia apartamentu powinny być zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione w ciągu 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku uzupełnienia braków w wyposażeniu w ciągu 24h Gość nie ma uprawnień do jakichkolwiek roszczeń z tego faktu wynikających.
USTERKI W APARTAMENCIE POWSTAŁE W CZASIE POBYTU
O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w zassie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować naszego przedstawiciela.
Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200PLN.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU
Gość Firmy nie może przekazywać domku innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
Apartament jest przygotowany na liczbę osób zgłoszoną podczas procesu rezerwacji.
Jeśli ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi.
Osoby nie zameldowane w lokalu mogą przebywać w domku od godziny 07.00 do godziny 22.00.
W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług apartamentów nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, mamy prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie z domaganiem się odszkodowania.
Nasz personel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gościa, personelu firmy lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowanie obiektu.
Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
Palenie tytoniu jest zabronione wykluczając balkon.
Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
ZASTRZEŻENIA WYNAJMUJĄCEGO I OCHRONA DANYCH
W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny, o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconego zadatku.
Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych w celach związanych z realizacją usługi.
Dane osobowe przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych.
Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody wynajmującego zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobliczalny, które mogą naruszyć dobre imię wynajmującego.


Wróć do spisu treści